CERCETARE – DEZVOLTARE

Chemi Ceramic acordă atenţie deosebită activităților de cercetare - dezvoltare, proiectare pentru tehnologii și produse noi. În acest context este partener la granturi naționale și internaționale. Pentru a se integra în lumea științei și a beneficia de rezultatele cercetării din domeniu, firma noastră colaborează și menține legături cu universități și institute de cercetare din țară și din exterior.

În perioada 1997 – 2000 S.C. Chemi Ceramic SRL a participat la programul ”Orizont 2000„ cu 4 (patru) lucrări, bazate pe utilizarea ceramicii poroase.

Între 2001 – 2009 firma noastră a fost partener la colaborarea științifică internațională ”Cop - bil„ în domeniul purificării apelor cu filtre ceramice, respectiv în cel al valorificării microelementelor ca nutrienți pentru plante.

În 2009 Chemi Ceramic a fost declarat câștigător la Bruxelles în cadrul proiectului EUREKA, cu tema aplicării rețelelor ceramice speciale în domeniul maritim.

 

Din 2014 până-n 2017 lucrăm în cadrul Planului Național de Cercetare PN II Parteneriat, în colaborare cu INCDCP – ICECHIM Bucuresti. În acest proiect s-au elaborat ceramici poroase aplicabile ca suporți pentru substanțe de protecție ale plantelor. Rezultatele obținute până-n prezent au făcut posibile brevetarea lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul firmei în același timp este și profesor universitar, astfel există o strânsă legătură în activitatea unui IMM și cea universitară. Ca urmare a acestui dualism la societatea noastră mulți studenți și-au desfășurat practica pentru finalizarea lucrării de diplomă. Rezultatul activității se concretizează și în brevetarea noutăților științifice obținute.